Maskulaiset haluavat Föliin.

Puheita ja kirjoituksia

Maskulaiset haluavat Föliin.

Maskussa kokoonnuttiin joukkoliikenne iltaan, johon oli kutsuttu mukaan kunnanjohtaja Arto Oikarinen ja Fölistä suunnittelija Lauri Jorasmaa. Keskustelussa ihmeteltiin miksi Masku oli ajautunut Fölin ulkopuolelle. Asiasta ei kenelläkään ollut selvää käsitystä, muuta kuin se, että kunta oli selvittänyt asiaa, mutta asia ei ollut edennyt pidemmälle.

Keskustelussa joukkoliikenteen lähes täydellistä puuttumista pidettiin Maskun vetovoiman heikkenemisenä ja imago tappiona. Kunnan kehittyminen yhtenä vetovoimaisena Turun kehyskuntana edellyttää julkisen liikenteen kehittämistä. Liikenteen puutteina todettiin se, että linja-autot kulkevat pääsääntöisesti 8 tietä ja pysäkkejä on keskustassa vain kaksi. Vuorojen vähäisyys vaikeuttaa ihmisten elämää myös Kustavintiellä. Ongelmia tuottaa koululaisille aikataulujen heikko suunnittelu, ne eivät huomioi lasten koulun alkamisen ja loppumisen ajankohtaa. Kunnan sisäistä liikenettä ei juurikaan ole. Kunnan johtaja ilmoittautui joukkoliikenteen kannattajaksi, kertoen myönteistä kokemuksista Fölistä entisessä Kunnassaan Ruskolla. Hän esitti arvion että, Föliin liittyminen maksaisi n. 350.000 euroa. Tämä kaikki ei olisi suoraa lisäystä, koska laajeneva joukkoliikenne korvaisi koululaiskuljetuksia, kokonaiskustannukset kasvaisivat n. 170,00 eurolla.

Jorasmaa kertoi selvityksen Fölin laajentamisesta alkaneen usean kunnan kanssa. Maskusta ja Paimiosta kuntalaisilta oli tullut paljon yhteydenottoja ja ihmettelyä, miksi kunta ei ole mukana Fölissä.

Osallistujat pitivät tärkeänä Föli selvityksen nopeaa etenemistä toteutus-vaiheeseen. Samalla he ilmaisivat odottavansa puolueilta yksituumaisuutta asian suhteen. Lauri Jorasmaa arvio suunnittelun ja päätöksenteon vievän 2-3 vuotta. Osallistuja toivoivat nopeampaa aikataulua ja suurempaa avoimuutta kunnalta asiassa. Jorasmaa ilmoitti Fölin olevan valmis tiedottamaan suunnitelmasta ensi vuoden syksyllä. Tapahtuman järjesti Maskun Demarit.

Kalervo Sarha