Puheita ja kirjoituksia

Vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kunnissa

VAMMAISTEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET KUNNISSA Neljä vuotta voimassa olleessa Kuntalain 28 §:ssä on kerrottu vammaisten henkilöiden sekä heidän omaistensa ja järjestöjensä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista kunnassa. Edellä mainittujen asioiden varmistamiseksi kunnanhallituksen on pitänyt asettaa vammaisneuvosto kuntaan, mikä voi olla myös yhteinen…
Lue lisää

Rakennetaan Maskua yhdessä

Haluamme kaikki rakentaa Maskua yhdessä. Myönteinen ja huomaavainen asenne ovat tärkeitä, samoin kuin niiden mukaisesti toimiminenkin.Kunnassamme eri puolueet ja heidän ohjelmansa asettavat erilaisia vaatimuksia, mutta myös rajoituksia. ”Ei tälle kuitenkaan mitään voi” -ajattelu on silti yleensä turhaa. – Kyllä voi, kotikunnat asiat ovat…
Lue lisää

Somen sekoittama soppa

SOMEN SEKOITTAMA SOPPA Sosiaalinen media (some) tuo päättäjät lähemmäksi kuntalaisia, mutta on väärin käytettynä vaarallinen päätöksentekijöille. Se tieto, mitä someen lataamme, tulisi olla harkittua ja totuudenmukaista silloin, kun sen lataa kuntapäättäjä. Törmäsin ikävään yllätykseen hiljakkoin paikallisella some-kanavallamme, jossa kirjoituksen aloittajana…
Lue lisää

VALTUUSTOALOITTEESTA APUA NUORILLE

Maskussa oli vuonna 2016 7-15 -vuotiaiden osuus 13,7 % ja Varsinais-Suomessa 9,4 %, kun taas 16–24 -vuotiaiden osuus oli Maskussa 7,8 % ja V-S: ssa 10,5 %. Vaikka tulevaisuuden ennusteissa on tuotu esille ikäihmisten määrän nousu kunnassamme, ei nuoria ja…
Lue lisää

TAVOITTEEKSI LÄHINEUVOLA

Maskun kunta visioi olevansa vuoteen 2028 mennessä lapsiystävällinen kunta. Paljon on lapsiperheiden palveluita parannettu, varsinkin varhaiskasvatuksen ja opetuspalvelujen saralla. Strategian määräaika täyttyy kahden valtuustokauden sisällä, joten vielä on aikaa kehittää tuota visiomme tavoitetta. Lapsiperheiden yhdeksi tukimuodoksi lisäisin varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden…
Lue lisää

Hyvinvointia ennakolta Maskuun

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu kunnan perustehtäviin. Siinä, miten aktiivisesti edellä mainittuja asioita edistetään, on kuntien välillä varmasti eroja. Vähimmillään kunta ulkoistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoiminnan pelkästään sosiaali- ja terveystoimelle. Kunnissa voidaan myös edistää hyvinvointia ja terveyttä tavoiteasettelun ja tiettyjen…
Lue lisää

Maija Salon päätössanat Kurittulan koulun vihkiäisjuhlassa

Maskun kunnanvaltuuston puheenjohtajan, Maija Salon päätössanat Kurittulan koulun vihkiäisjuhlassa 30.9.2019 Arvoisa opetus- ja kulttuuriministeri Andersson, hyvät kutsuvieraat ja koulumme käyttäjät! Maskun kunnassa on otettu aimo harppaus turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön luomisessa. Uusi Kurittulan koulumme tulee palvelemaan monipuolisuudellaan sekä päivä- että…
Lue lisää

Vanhempien vastuusta

Nyt kun kuntamme on saanut valmiiksi 15 milj. euron uuden alakoulumme, Kurittulan, alkaa pohdinta siitä, miten koululaisemme oppivat ja viihtyvät uudessa oppimisympäristössään. Tämän opinpolun varrella opettajien lisäksi koululaistemme tukena tarvitaan myös meitä vanhempia. Kuinka kauan vanhempien vastuu tukea ja auttaa…
Lue lisää

Vanhukset ja sairaat kuluerä kunnalle

Tuo budjetti-sana on siitä omituinen työkalu kuntapäättäjälle, että sitä on kohtuullisen helppo ymmärtää. Joko se on toteutunut tilinpäätöksessä tai sitten ei. Jos päätöksenteko olisi näin helppoa kunnissa, jäisi sitä vapaa-aikaa muuhunkin normaalin ihmisen harrasteisiin. Mutta valitettavasti se ei ole näin.…
Lue lisää

Myyntilistalla terveyskeskus ja Luukan palvelutalo

Maskun kunnanvaltuusto asetti vuoden 2018 talousarviokäsittelyssään kiinteistötoimelle tavoitteeksi luopua kiinteistöistä, joilla on vähäinen merkitys peruspalvelujen tuottamiselle. Valtuuston ohjaus perustui pitkälti kunnan suuren kiinteistömassan peruskorjaustarpeisiin ja siitä johtuvien kustannusten alasajoon. Kunnanhallitus käsitteli ja hyväksyi 12.2.2018 kiinteistöjen ryhmittelyn, teknisen lautakunnan tammikuussa tekemän…
Lue lisää