Valtuustoaloite Maskulaisuuden näkymisestä messuilla

Aloitteet,Etusivu

Maskun kunnanvaltuusto 20.5.2019

Valtuustoaloite Maskulaisuuden näkymisestä messuilla

Maskun kunta on vuosittain varannut paikan Turun Rakennus- ja sisutusmessuilta ja esitellyt kunnan tonttitarjontaa siellä viranhaltijoiden toimesta. Tavoitteena on ollut markkinoida Maskua tuleville asukkaille.

Masku on muutakin kuin hyvien yhteyksien päässä olevia omakotitontteja. Masku on aktiivisten kuntalaisten kunta, jossa on vireää yhdistys- ja harrastetoimintaa. Tämän vuoksi olisikin tärkeää, että kuntamme näkyisi kokonaisuudessaan messuilla. Muiden vastaavien kuntien messuosastoilla on ollut nähtävissä kylien, kyläyhteisöjen ja harrastetoimintojen edustajia sekä luottamushenkilöitä. Maskun kunnan messuosastolla näin ei ole tehty.

Jotta maskulaisuus näkyisi kokonaisuudessaan tulevilla messuilla, me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Maskun kunnassa toimiville yhdistyksille ja seuroille sekä luottamushenkilöille tarjotaan mahdollisuus esitellä toimintojaan ja kunnan arvokkaita tapahtumia ja nähtävyyksiä.

Maskussa 20.5.2019

Maija Salo