Maija Salon päätössanat Kurittulan koulun vihkiäisjuhlassa

Ajankohtaista,Etusivu,Puheita ja kirjoituksia

Maskun kunnanvaltuuston puheenjohtajan, Maija Salon päätössanat Kurittulan koulun vihkiäisjuhlassa 30.9.2019

Arvoisa opetus- ja kulttuuriministeri Andersson,
hyvät kutsuvieraat ja koulumme käyttäjät!

Maskun kunnassa on otettu aimo harppaus turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön luomisessa. Uusi Kurittulan koulumme tulee palvelemaan monipuolisuudellaan sekä päivä- että iltakäyttäjiä, lapsiperheitä, nuoria ja ikäihmisiä toivottavasti pitkään. Sen lisäksi, että koululaistemme uusi oppimisympäristö mahdollistaa tilojen monipuolisen ja joustavan käytön, mahdollistaa se myös vuorovaikutteiset, kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat, ilmiöpohjaisen oppimisen sekä tiimiopettajuuden.  Rakennuksen ja ympäristön turvallisuus ja terveellisyys on huomioitu hyvin mm. oppilaiden kulkemisen, saatto-, ruoka- ja tavarankuljetusliikenteen osalta, kuin myös hyvän sisäilman osalta. Voimme olla enemmän kuin ylpeitä näin modernista koulustamme.

Hyvät kuulijat!

Maskun kunta teki historiallisen ison päätöksen rakentaa uusi koulu teitä käyttäjiä varten. Olihan kyseessä sentään kuntamme yksi isoimmista ja kalleimmista hankkeista vuosiin. Vaikkakin samalla kuntamme lainataakka on kohonnut asukasta kohden yli viiteen tuhanteen euroon.

Toivoakseni koulun aktiivinen käyttö tulevaisuudessa tulee tukemaankunnanvaltuustomme tekemää päätöstä oikeaksi.

Rakentamispäätös ei suinkaan ollut yksinkertainen ja yksimielinen. Vuonna 2015 vanhassa Kurittulan koulussa havaittiin sisäilmaongelmia, jonka jälkeen me kuntapäättäjät arvioimme vanhan koulun purkamista tai korjaamista. Yhteinen tahtotila oli, että jotain pitäisi tehdä ja pian. Näinhän muuallakin Suomessa tällä hetkellä pohditaan. Kunnanvaltuustomme käsitteli huhtikuussa 2016 koulua koskevia suunnitelmia, mutta tuolloin asia palautettiin kunnanhallitukselle uudelleen valmisteluun. Liikuntaharrastajien aktiivinen vaikuttaminen meihin valtuutettuihin auttoi ja toivelistalle lisättiin isompi liikuntasali sekä vaihtoehtona koulu rakennettavaksi vanhan paikalle Hemmingin alueen sijaan.

Kunnanvaltuuston huhtikuinen päätös ei syntynyt yksimielisesti. Sekä koulun sijainnista että liikuntasalin koosta äänestettiin. Lopputulemana on nyt nähtävä tilanne. Vanha koulu purettiin vuodenvaihteessa 2016–2017. Kunnanvaltuustomme hyväksyi 5.6.2017 uudet suunnitelmat sekä urakkatarjousten pisteytysjärjestelmän kokouksessaan. Urakkasopimus allekirjoitettiin 8.9.2017.

Nyt valmistuneeseen 510 oppilaan moderniin kouluun ovat olleet vaikuttamassa aktiivisesti Maskun kunnan yhdistykset ja seurat, mutta myös edellinen ja vuonna 2017 aloittanut uusi kunnanvaltuusto. Vaikka kuntalaisista ja koulun käyttäjistä saattoi tuntua siltä, että koulu rakentui hitaasti, ei se todellisuudessa kuitenkaan sitä ollut. Varsinaisesta urakkasopimuspäätöksestä on reilut kaksi vuotta siihen, kun koulu on otettu käyttöön.

Rakentamispäätös ei olisi tapahtunut ilman kaikkien asiaan vaikuttavien osapuolien yhteistä tahtotilaa. Haluan kiittää Maskun kunnanvaltuuston puolesta kunnan viranhaltijoita pitkästä pinnasta meidän luottamushenkilöiden osalta, koulun tulevia käyttäjiä aktiivisesta osallistumisesta koulun suunnitteluun sekä koulun urakoitsijoita ja suunnittelutoimistoa modernista ja toimivasta tulevaisuuden koulusta.

Haluan myös kiittää kuntamme ohjausryhmän jäseniä aktiivisesta toiminnasta tämän modernin ja monipuolisen rakennuksen aikaansaamiseksi kuntaamme. Erityiskiitoksenansaitsevat tekninen johtajamme, Jukka Niemeläinen ja Kurittulan koulun rehtorina toimiva Hannu Lehto. Vaikka paineet ympärillä olivat kovat, selviydyitte hyvin urakastanne.

Ilman hyvää yhteistyötä rakennusurakoitsijoiden ja suunnittelutoimiston edustajien kanssa, tämä projektimme ei olisi pysynyt aikataulussaan, kuten nyt pysyi.

Maskun kunta on satsannut viime vuosina merkittävästi koulujemme ja päiväkotiemme terveelliseen sisäilmaan, joten voimme hyvillä mielin todeta, ettei kunnassamme ole yhtään lasta väistötilassa tällä hetkellä!

Hyvät opettajat!

Hyvän koulun tunnusmerkkejä on sen sydän ja sielu, ei niinkään sen seinät. Me kuntapäättäjät olemme mahdollistaneet teille tilaisuuden lämmittää koulun sisus oppilaitamme varten, jotta koululla olisi sydän ja sielu, josta voimme tulevaisuudessa olla ylpeitä. Uskon, että Te siinä onnistutte, onhan siihen nyt luotu hyvät puitteet.

Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä uuden koulumme valmistumiseksi, näemme vasta tulevina vuosina, mihin tällainen oppimisympäristö kantaa.