Sosialidemokraatit Maskussa jo 110 vuotta

Etusivu,Puheita ja kirjoituksia

Sosialidemokraatit Maskussa jo 110 vuotta

Maskun vanhin poliittinen ryhmittymä, alkujaan jo 1906 perustettu työväenyhdistys Alku oli, nimensä mukaisesti sosialidemokraattisen liikkeen alku Maskussa. Vaikeiden alkuvuosikymmenten jälkeen 1960 perustettiin nykyinen yhdistys, Kipinä. Maskulaiset sosiaalidemokraatit ovat aina toimineet pienissä puitteissa, tavallisessa arjessa, tavallisten ihmisten tavallisten asioiden ajajina, eleettömästi ja paikallisesti. Tällä samalla linjalle olemme lähdössä nyt kuntavaaleihin, ihmisten tasa-arvoisten elinolosuhteiden puolesta.

Nyt käynnistyvät kuntavaalit ovat uuden edessä. Epävarmuus kuntien roolista haihtunee SOTE-ratkaisun myötä. Keskimääräisissä kuntavaaleissa valtuutetuista vaihtuu reilut 40 %. Nyt edessä olevissa vaaleissa valtuutettujen lukumäärä lisäksi pienenee, eli valtuustoon pääsemiseksi on tehtävä entistä enemmän vaalityötä. Äänestäminen on tärkeää ja äänestäjät on saatava motivoitua vaaliuurnille, vaikka kuntien vastuut ja velvoitteet vähenevätkin.

Elämme parhaillaan 100-vuotiaan Suomen juhlavuotta. Juuri nyt on hyvä muistaa, että sosiaalidemokraatit ovat ehkä eniten vaikuttaneet yhteiskuntamme kehittymiseen ja yksittäisen ihmisen hyvinvoinnin paranemiseen koko itsenäisyytemme ajan. Me sosiaalidemokraatit olemme aina tehneet ja tulemme myös jatkossa tekemään sitä arvokasta kestävän kehityksen työtä, jolla ihminen, kunta ja maakunta on menestynyt ja jatkossakin menestyy.

Kuten kuntalaissa todetaan käyttää kunnanvaltuusto kunnan ylintä päätösvaltaa. Se tekee kunnan tärkeimmät ja kauaskantoisimmat päätökset. Yhteisen hyvinvointimme ja kuntamme kehittymisen kannalta ei ole lainkaan vähäinen merkitys sillä, minkälainen joukko päätöksiä on tehtailemassa. Tarvitaan näkemystä ja kuntalaisten arjen tärkeiden kysymysten ymmärtämistä, sillä lainkin mukaan valtuuston jäsenten tärkein tehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Kunta on kuntalaisiaan varten, jotka verorahoillaan pitävät yllä heille tarjolla olevia palveluja. Vaaleissa annetut äänet ratkaisevat mihin suuntaan haluamme oman kuntamme, Maskun, kehittyvän. Masku demarien vaaliohjelma on yksityiskohtaisesti löydettävissä osoitteesta masku.sdp.fi

Vaali-intoa sekä kampanjointiin että äänestämiseen!

Olli Mertanen

puheenjohtaja

Maskun sos.dem. työväenyhdistys Kipinä ry