Valtuustoaloitteet

Aloitteet,Etusivu

SDP:n valtuustoryhmä teki maanantaina Maskun valtuustossa kaksi aloitetta. Toinen koski perhepäivähoidon ja yhtiömuotoisen ryhmäperhepäivähoidon kuntalisiä, toinen esiopetusryhmien sijaintia.

SDP:n aloitteet esitteli valtuustossa ryhmäpuheenjohtaja Rami Koivisto. Hän totesi, miten Maskussa lapsiperheiden arkeen tuo turhaa painetta epätietoisuus siitä, mihin lapsi pääsee esiopetukseen.


– Maskun kunnassa on lähes vuosittain käsitelty varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä toisinaan myös kunnanhallituksessa esiopetusryhmien minimikokoa sekä esiopetuksen järjestämistä eri toimipaikoissa. Asian valmistelu ja käsittely vie vuosittain paljon aikaa sekä viranhaltijoilta että luottamushenkilöiltä, aloitteessa todetaan. SDP esittää, että kunta luopuu esiopetusryhmien kokorajoituksesta ja tekee pysyvän päätöksen siitä, missä esiopetusta järjestetään. Aloitteen allekirjoittaneet ehdottavat paikoiksi Seikelää, Lemua, Askaista, Tammenahjoa ja Kurittulaa huomioiden koulun valmistumisaikataulu. Yksityisen päiväkodin osalta päätökset voitaisiin tehdä erikseen.


SDP:n valtuustoryhmä teki aloitteen myös siitä, että yhtiömuotoisen ryhmäperhepäivähoidon kuntalisä yhdenmukaistettaisiin yksityisen päiväkodin kuntalisän kanssa. Tällä hetkellä yksityisen päiväkodin kuntalisä on suurempi. Kuntalisä yhtiömuotoisessa ryhmäperhepäivähoidossa yli 3-vuotiaasta on 300 euroa ja yksityisessä päiväkodissa 345 euroa. Alle 3-vuotiassa hintaero on vielä suurempi. – Yhdenmukaistamalla ryhmäperhepäivähoidon kuntalisää, saadaan uusia koulutettuja yrittäjiä, jotka kunta hyväksyy ja samalla valvoo heidän toimintaansa. Nämä muutokset antavat myös liikkumavaraa ja vaihtoehtoja kunnan hoitopaikoille, aloitteessa esitetään.