Valtuustoaloite ennakkoäänestyspaikoista vaaleissa

Ajankohtaista,Aloitteet,Etusivu

Maskun kunnanvaltuusto 10.6.2019

VALTUUSTOALOITE ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA VAALEISSA

Maskussa on ennakkoäänestyspaikkoina toiminut vuoden 2009 jälkeen ainoastaan yksi äänestyspaikka ja sekin kunnanvirastossa. Vuoden 2008 vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoja oli kunnassa kolme, johtuen vuoden 2009 voimaan astuvasta kuntaliitoksesta.Vuoden 2012 presidentinvaaleissa kokeiltiin kahden ennakkoäänestyspaikan mallia. Äänestyspaikkoina toimivat tuolloin kunnanvirasto ja Askaisten kirjasto.

Yhä useampaa suomalaista ei kiinnosta politiikka eikä vaikuttaminen yhteisiin asioihin, äänestämällä. Kuntavaaleissa Maskussa on äänestysaktiivisuudessa päästy nipin napin yli 60 %:n ja eduskuntavaaleissa on jääty alle 80 %:n. Tämä suunta on samanlainen koko Suomessa, ei vain Maskun ongelma. Heikko kiinnostus politiikkaan, johtanee pitkällä aikavälillä myös siihen, ettei vaaleihin saada ehdokkaita. Tämä saattaa johtaa siihen, että yhä pienempi joukko kuntalaisia päättää yhteisistä asioista ja veroeurojen kohdentamisesta, niin kunnassamme kuin myös valtakunnan politiikassa.

Jotta demokratia toteutuisi mahdollisimman hyvin tulevina vaalivuosina, tulisi ennakkoäänestyspaikoiksi valita sellaisia tiloja, joissa kuntalaiset liikkuvat ja toimivat luonnollisesti. Useissa kunnissa on päätetty tarjota kuntalaisille mahdollisimman monipuolisia vaihtoehtoja äänensä jättämiselle (kuten kirjastot, kauppakeskukset, harrastetilat jne). Äänestämisestä tulisi luoda kuntalaiselle mahdollisimman helppo ja vaivaton tapa toteuttaa kansalaisoikeutensa ja siitä pitäisi luoda itsestään selvä tapa toimia. Tällä hetkellä Maskussa ei tähän ole mahdollisuutta.

Maskun SDP:n valtuustoryhmä esittää, että kuntamme ennakkoäänestyspaikka/-paikat tulevina vuosina sijaitsevat lähellä kuntalaisia, ei yksinomaan kunnavirastossa. Lisäksi esitämme, että kunnassamme kokeillaan kahden tai useamman ennakkoäänestyspaikan vaikutusta kuntalaisten äänestysaktiivisuuden nostamiseksi. Kokeilussa tulisi huomioida myös kuntalaisten mielipiteet äänestyspaikan suhteen.

Maskussa 10.6.2019