Lapsiystävällinen Masku

Ajankohtaista,Etusivu

LAPSIYSTÄVÄLLINEN MASKU

Jätettyäni kuntapolitiikan olen toisinaan seurannut päätöksentekoa kunnassamme. Eihän sitä vanhoista tavoistaan kovin helposti pääse eroon. Nyt valtuusto on päättämässä vuoden 2024 talousarviosta ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmasta sekä kunnan tuloveroprosentista. Kunnissa on yleisesti ollut tiedossa, että tuloveroprosentit laskevat sote- ja pela-palveluiden siirtymisen myötä hyvinvointialueille. Tiedossa on myös ollut, että kunnan tulot vähenevät veroprosenttien alenemisen myötä. Tällä hetkellä Maskun kunnassa tuo veroprosentti on 8,11, kun se vuonna 2022 oli 20,75. Tulojen menetys on siis aikamoinen ja luo paineita kuntapäättäjille.

Tätä kirjoittaessani minulla ei ollut tiedossa hallituksen esitystä valtuustolle uudesta veroprosentista. Kunnanjohtajan esitys hallitukselle on kuitenkin ollut 8,1 %.

Maskun kunnan strategiassa on mainittu kuntamme olevan kasvava, lapsiystävällinen ja luonnonläheinen kunta, jossa elää hyvinvoivia kuntalaisia. Miten tämä tärkeä strategiaan merkitty tulevaisuuden visio on huomioitu maanantaina kokoontuvan kunnanvaltuuston talousarviossa? Ovatko kuntamme päättäjät valmiita vähentämään opetukseen suunnatuista käsipareista vähentämällä ohjaajien ja opettajien määrää? Millaisia vaikutuksia varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan syyskuussa tekemillä päätöksillä suurentaa koulujemme luokkakokoja on koulujen työrauhaan, oppilaiden oppimiseen tai koulujemme henkilökunnan psykososiaalisen kuormituksen lisääntymiseen? En nähnyt lautakunnan enkä hallituksen esityksissä mitään mainintaa lapsivaikutusten arvioinneista. Onko sellaisia edes tehty?

Aikoinaan Maskua haluttiin verrata veroparatiisiin ja Naantalin vastaaviin lukemiin. Aika on toivottavasti ajanut tuon ajattelun ohi, sillä Maskussa on lapsiperheitä jonkin verran enemmän kuin Naantalissa eivätkä kuntamme yhteisöverotuotot ole naapurikuntaamme verrannollisia. Verohallinnon syys-lokakuussa tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisista 94 prosenttia pitää verojen maksamista tärkeänä kansalaisvelvoitteena ja yhtä moni kokee verojen keräämisen tärkeäksi, koska siten voidaan ylläpitää hyvinvointivaltiota. Olisin toivonut, että kuntamme talousarviossa olisi huomioitu jollakin tavalla myös tulojen lisäys. Miksi sitä ei ollut, jäänee tavalliselle kuntalaiselle arvoitukseksi.

Valtuuston olisikin suotavaa miettiä maanantain kokouksessaan miten pidämme huolen, että Masku on jatkossakin lapsiystävällinen kunta ja saamme maksamillemme veroille vastinetta. Sillä ilman verotuloja, ei ole myöskään palveluja.

Maija Salo