Päivi Koivisto

Olen 39-vuotias perheenäiti sekä yrittäjä Lemusta. Perheeseeni kuuluu mieheni lisäksi 4 lasta. 14 v., 10 v., sekä 5-vuotiaat kaksoset. Lemussa toimin yksityisenä ryhmäperhepäivähoitajana, ja olen koulutukseltani lastenohjaaja.
Harrastuksiini kuuluu koiran kanssa lenkkeily sekä Taekwondo, jota mieheni pitäjässämme valmentaa. Äitinä sekä lastenohjaajana minulle tärkeitä asioita ovat perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä varhaiskasvatus, hyvää vanhusikää unohtamatta.

Lapsella on oikeus laadukkaaseen sekä turvalliseen varhaiskasvatukseen/ erityisvarhaiskasvatukseen, jossa ovat riittävät toimitilat sekä riittävästi koulutettua henkilökuntaa. Päivähoitoon satsaaminen lapsen sekä perheen yksilölliset tarpeet huomioon ottaen voidaan olla vaikuttamassa perheiden hyvinvointiin, sekä ennaltaehkäistä lastensuojelullisia toimenpiteitä, jotka tulevat kalliiksi kunnalle.

Liikkumattomuus on merkittävä kuntatalouden uhka, joka aiheuttaa merkittävää kasvua sosiaali- ja terveysmenoihin. Siksi liikuntaan panostavia toimia tulisikin jatkossa entistä enemmän kohdentaa runsaasti liikkuvien ohella myös liikkumattomiin. Tasavertaiset liikuntapalvelut turvattava kaikille yhdessä liikuntaseurojen kanssa.

Paremman arjen puolesta!

Ihminen on arvokas iästä tai toimintakyvystä riippumatta.

Kommentoi