Turvallinen kunta elää ja asua

Kaavoituksella kehitetään Maskua kolmen keskuksen kunnaksi: Masku, Lemu ja Askainen, joissa taataan lähipalvelut. Kaavoituksella pyritään tuottamaan tontteja elinkeinoelämälle sekä asuntotuotannolle unohtamatta mahdollisuutta edullisille vuokra-asunnoille.

Kun joukkoliikennettä Maskussa kehitetään, on kehitettävä myös kunnan sisäistä liikennettä esim, palvelulinjoin.

Päivähoito, koulut ja vapaa-ajan palvelut kuuluvat toimivan kunnan maksuttomiin lähipalveluihin, joissa samalla huolehditaan niiden tasa-arvoisesta saannista ja ehkäistään kaikenlaisen syrjinnän muodostumista.

Terveyspalveluissa kiinnitetään huomiota yhä enemmän ennaltaehkäisyyn, niin terveyden kuin muun hyvinvoinnin osalta. Pidetään huolta kaikenikäisistä kuntalaisista.

Maskussa on mahdollisuus harrastaa monipuolista liikuntaa ympäri vuoden. Liikuntapaikkojen kuntoon ja siisteyteen on kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota, josta myös kaikkien kuntalaisten on otettava vastuuta.

Hannu Mykrä

Kommentoi